ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
132
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
(แบบฟร์อม)แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 1 ก.ค. 2564กองช่างDownload
(แบบฟอร์ม)ขออนุญาตงานประปา 1 ก.ค. 2564กองช่างDownload
การตรวจสอบแบบแปลนและโครงสร้างประกอบขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 1 ก.ค. 2564กองช่างDownload
(แบบฟอร์ม)ใบแจ้งขออนุญาติ และออกให้อนุญาตการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดด 1 ก.ค. 2564กองช่างDownload
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 25 พ.ค. 2564กองช่างDownload
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ ศผส.01 18 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ ศผส.02 18 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ 18 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอมีบัตรฉบับใหม่ 18 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 18 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน 18 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
ปค 14 บันทึกข้อความ ผู้ดุแลคนพิการ 18 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจทำบัตรประจำตัวคนพิการ 18 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 18 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
ทพ จดทะเบียนพาณิชย์ 17 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจ ทะเบียนพาณิชย์ 17 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายทั่วไป สายวิชาการ สายบริหาร  29 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล 29 มี.ค. 2564กองการศึกษาDownload
แบบฟอร์มใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ 13 ม.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 13 ม.ค. 2564สำนักปลัดDownload
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1