ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
252
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ครึ่งปีหลัง13 พ.ย. 2566
2รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662 ต.ค. 2566
3รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256531 พ.ค. 2566
4รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 256528 เม.ย. 2566
5รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัีติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 256627 เม.ย. 2566
6รายงานผลการดำเนินงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256611 เม.ย. 2566
71บันทึกรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน 6530 เม.ย. 2565
8รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือนหลัง30 พ.ย. 2564
9รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก30 พ.ย. 2564
10รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256423 พ.ย. 2564
11บันทึกรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25637 พ.ค. 2564
12บันทึกรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25647 พ.ค. 2564
13แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
14การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 25637 พ.ค. 2564
15รายงานการนำแผนการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 256420 เม.ย. 2564
16รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก20 เม.ย. 2564
17รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน20 เม.ย. 2564
18รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอ่บ 12 เดือน20 เม.ย. 2564
19การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ8 เม.ย. 2564

1