ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
235
เดือนนี้
3,566
เดือนที่แล้ว
2,857
ปีนี้
15,465
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
80,434
ไอพี ของคุณ
44.211.84.185

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 256528 เม.ย. 2566
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัีติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 256627 เม.ย. 2566
3รายงานผลการดำเนินงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256611 เม.ย. 2566
41บันทึกรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน 6530 เม.ย. 2565
5รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือนหลัง30 พ.ย. 2564
6รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก30 พ.ย. 2564
7รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256423 พ.ย. 2564
8บันทึกรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25637 พ.ค. 2564
9บันทึกรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25647 พ.ค. 2564
10แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
11การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 25637 พ.ค. 2564
12รายงานการนำแผนการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 256420 เม.ย. 2564
13รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก20 เม.ย. 2564
14รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน20 เม.ย. 2564
15รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอ่บ 12 เดือน20 เม.ย. 2564
16การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ8 เม.ย. 2564

1