ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1สรุปผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)12 เม.ย. 2566
2สถิติการให้บริการติดตั้งและซ่อมแซมของงานไฟฟ้าสาธารณะ สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลศิลาแลง รอบ6เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 256610 เม.ย. 2566
3รายงานสรุปวันลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่15 เม.ย. 2566
4สรุปข้อมูลการลาประจำปี 256511 ต.ค. 2565
5รายงานการร้องเรียนการทุจริต ครึ่งปีแรก ประจำปี 2565 29 เม.ย. 2565
6สถิติผู้ขอรับบริการทะเบียนพาณิชย์ครึ่งปีแรก 6529 เม.ย. 2565
7สถิติงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ครึ่งปีแรก 256528 เม.ย. 2565
8สรุปรายงานสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ประจำปีงบประมาณ 25642 ธ.ค. 2564
9สรุปรายงานสถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 25642 ธ.ค. 2564
10สรุปรายงานสถิติการขอรับบริการด้านงานประปา ประจำปีงบประมาณ 25642 ธ.ค. 2564
11ข้อมูลผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีแรก23 เม.ย. 2564
12สรุปผู้มารับบริการงานป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2564
13สรุปผู้มารับบริการงานป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2563
14ข้อมูลผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีแรก23 เม.ย. 2563
15รายงานสรุปการลา ครึ่งปีแรก ประจำปี 2563 1 เม.ย. 2563
16รายงานสรุปการลา ครึ่งปีแรก ประจำปี 25631 เม.ย. 2563
17สรุปผลการปฏิบัติงานบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 25621 ต.ค. 2562
18สรุปผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 25621 ต.ค. 2562
19สรุปผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 25621 ต.ค. 2562
20สรุปผลการปฏิบัติงานบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 25621 ต.ค. 2562

1 2   >>  >|