ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
2,352
เดือนที่แล้ว
2,655
ปีนี้
7,505
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
72,474
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 6425 เม.ย. 2565
2รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256425 เม.ย. 2565
3ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256225 เม.ย. 2565
4ระเบียบว่าด้วยค่าศึกษาบุตร พ.ศ. 256220 เม.ย. 2565
5การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 64.pdf20 เม.ย. 2565
6ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ฉ.4.pdf20 เม.ย. 2565
7การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf20 เม.ย. 2565
8การจัดเข้าสู่ตำแหน่งในระบบแท่ง20 เม.ย. 2565
9คู่มือการเลื่อนชำนาญการ20 เม.ย. 2565
10แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 25637 ต.ค. 2563
11การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 29 พ.ค. 2563
12ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 เม.ย. 2563
13ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง13 พ.ค. 2562
14หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล1 เม.ย. 2560

1