ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
195
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,268
ปีนี้
33,401
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
62,692
ไอพี ของคุณ
3.236.121.117

ลำดับรายการวันที่
1แผนการประเมินความเสีี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256615 พ.ย. 2565
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566-257028 ต.ค. 2565
3แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 256528 เม.ย. 2565
4คู่มือปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ17 ธ.ค. 2564
5รายงานการนำแผนการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปี 256320 เม.ย. 2564
6สรุปโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 256414 ม.ค. 2564
7แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 256414 ม.ค. 2564
8แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 25639 ต.ค. 2563
9แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 25655 ก.พ. 2563

1