ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
249
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566 ณ สิ้นเดือน กันยายน 25661 พ.ย. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง คำสั่งจัดจั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแนวทางการเผยแพร่และคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร1 มิ.ย. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 256611 เม.ย. 2566
4คำสั่งเทศบาลตำบลศิลาแลง ที่ 34/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน22 ก.พ. 2566
5ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 256526 ต.ค. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ 256430 มี.ค. 2565
7ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 25651 มี.ค. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256528 ม.ค. 2565
9ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 25648 พ.ย. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ผลการพิจารณาการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง29 ต.ค. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง รายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ต.ค. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 (ครั้งที่2)31 ส.ค. 2564
13ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปี 256531 ส.ค. 2564
14คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี30 ส.ค. 2564
15ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายประจำตำบลศิลาแลง6 ก.ค. 2564
16ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครควบคุมและฝึกซ้อมกีฬาประจำตำบลศิลาแลง6 ก.ค. 2564
17คำสั่งเเต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง7 มิ.ย. 2564
18คำสั่งเทศบาลตำบลศิลาแลง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศิลาแลง21 พ.ค. 2564
19ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เรื่อง ผลการนับคะเเนน2 เม.ย. 2564
20ประกาศขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด15 ก.พ. 2564

1 2   >>  >|