ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
195
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,268
ปีนี้
33,401
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
62,692
ไอพี ของคุณ
3.236.121.117

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 256526 ต.ค. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ 256430 มี.ค. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 25651 มี.ค. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256528 ม.ค. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 25648 พ.ย. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ผลการพิจารณาการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง29 ต.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง รายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ต.ค. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 (ครั้งที่2)31 ส.ค. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปี 256531 ส.ค. 2564
10คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี30 ส.ค. 2564
11ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายประจำตำบลศิลาแลง6 ก.ค. 2564
12ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครควบคุมและฝึกซ้อมกีฬาประจำตำบลศิลาแลง6 ก.ค. 2564
13คำสั่งเเต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง7 มิ.ย. 2564
14คำสั่งเทศบาลตำบลศิลาแลง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศิลาแลง21 พ.ค. 2564
15ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เรื่อง ผลการนับคะเเนน2 เม.ย. 2564
16ประกาศขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด15 ก.พ. 2564
17ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 25634 ธ.ค. 2563
18รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 ธ.ค. 2563
19บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ 256424 พ.ย. 2563
20เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี17 พ.ย. 2563

1 2   >>  >|