ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.256514 ก.ย. 2566
2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
3แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรที่่มีต่อองค์กร ปี พ.ศ. 256417 ธ.ค. 2564
4รายงานการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256425 พ.ย. 2564
5คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้ผอ.กองการปฏิบัติราชการ8 ก.ค. 2564
6คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง8 ก.ค. 2564
7คำสั่งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หรือผู้อำนวยการกอง8 ก.ค. 2564
8คำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายกฯปฏิบัติราชการแทนนายกฯ (พ.ศ.2562)8 ก.ค. 2564
9คำสั่งการมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติราชการแทนนายกฯเกี่ยวกับการควบคุมวันลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ8 ก.ค. 2564
10รายงานผลการมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้ผอ.กองคลังปฏิบัติราชการแทนประจำปี 25638 ก.ค. 2564
11รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีของรองนายกเทศมนตรี ประจำปี 25638 ก.ค. 2564
12สรุปการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี 25625 พ.ค. 2564
13รายงานการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคคล ประจำปี 25635 พ.ค. 2564
14นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลศิลาแลง26 เม.ย. 2564
15แผนเส้นทางความก้าวหน้า26 เม.ย. 2564
16ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน26 เม.ย. 2564
17ประกาศการคัดเลือกและการสรรหาของเทศบาลตำบลศิลาแลง26 เม.ย. 2564
18ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลศิลาแลง26 เม.ย. 2564
19หลักการการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ26 เม.ย. 2564
20หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง26 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|