ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
222
เดือนนี้
3,135
เดือนที่แล้ว
2,655
ปีนี้
8,288
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
73,257
ไอพี ของคุณ
3.236.209.138

ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรที่่มีต่อองค์กร ปี พ.ศ. 256417 ธ.ค. 2564
2รายงานการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256425 พ.ย. 2564
3คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้ผอ.กองการปฏิบัติราชการ8 ก.ค. 2564
4คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง8 ก.ค. 2564
5คำสั่งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หรือผู้อำนวยการกอง8 ก.ค. 2564
6คำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายกฯปฏิบัติราชการแทนนายกฯ (พ.ศ.2562)8 ก.ค. 2564
7คำสั่งการมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติราชการแทนนายกฯเกี่ยวกับการควบคุมวันลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ8 ก.ค. 2564
8รายงานผลการมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้ผอ.กองคลังปฏิบัติราชการแทนประจำปี 25638 ก.ค. 2564
9รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีของรองนายกเทศมนตรี ประจำปี 25638 ก.ค. 2564
10สรุปการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี 25625 พ.ค. 2564
11รายงานการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคคล ประจำปี 25635 พ.ค. 2564
12นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลศิลาแลง26 เม.ย. 2564
13แผนเส้นทางความก้าวหน้า26 เม.ย. 2564
14ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน26 เม.ย. 2564
15ประกาศการคัดเลือกและการสรรหาของเทศบาลตำบลศิลาแลง26 เม.ย. 2564
16ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลศิลาแลง26 เม.ย. 2564
17หลักการการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ26 เม.ย. 2564
18หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง26 เม.ย. 2564
19แนวทางและเอกสารการเบิกค่าเช่าบ้าน26 เม.ย. 2564
20แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 - 256326 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|