ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
236
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

ลำดับรายการวันที่
1ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศิลาแลง พ.ศ. 256621 พ.ย. 2565
2บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์6 ส.ค. 2564
3บันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลศิลาแลง9 ก.ค. 2564
4บันทึกข้อตกลง (MOU) เผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก21 มิ.ย. 2564
5บันทึกข้อตกลง (MOU) การบูรณาการช่วยจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่าง นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร19 พ.ค. 2564
6บันทึกข้อตกลงในการร่วมดำเนินงาน โครงการโตโยต้าลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 19 พ.ค. 2564
7บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(เทศบาลตำบลศิลาแลงและโรงเรียนชุมชนศิลาแลง)18 พ.ค. 2564
8บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่าน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กับ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน18 พ.ค. 2564
9บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลศิลาแลง (เทศบาลตำบลศิลาแลง รพสต.ศิลาแลง และหมู่บ้านในตำบลศิลาแลง)18 พ.ค. 2564
10บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลศิลาแลง (เทศบาลตำบลศิลาแลงและศาศนสถาน)18 พ.ค. 2564

1