ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
123
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่กระทงงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง อำเ๓อปัว จังหวัดน่าน ปี พ.ศ.253919 พ.ค. 2564
2รางวัล "องค์กรชุมชนดีเด่น" ปี พ.ศ.254119 พ.ค. 2564
3รางวัลรองชนะเลิศ ศุนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5 ประจำปี 254119 พ.ค. 2564
4รางวัลประเภท ชุมชน ที่สมควรได้รับการยกย่อง ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี พ.ศ.254319 พ.ค. 2564
5รางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.254319 พ.ค. 2564
6รางวัลประเภท ชุมชน ที่สมควรได้รับการยกย่อง ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี พ.ศ.254319 พ.ค. 2564
7พันตำราจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบเป็นรางวัลที่ 2 ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาแลง19 พ.ค. 2564
8กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง จ.น่าน ได้รับ19 พ.ค. 2564
9รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ในผลงาน 19 พ.ค. 2564
10รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปี 254919 พ.ค. 2564
11คณะกรรมการการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ปี 255219 พ.ค. 2564

1