ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
132
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256627 เม.ย. 2566
2ประกาศเจตจำนงการป้องการการทุจริตของผู้บริหาร256528 เม.ย. 2565
3ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต28 เม.ย. 2565
4มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล15 ก.ค. 2564
5คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม9 ต.ค. 2563
6ประกาศแนวทางให้เทศบาลเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน9 ต.ค. 2563
7มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ9 ต.ค. 2563
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม9 ต.ค. 2563
9มาตรการป้องกันการรับสินบน9 ต.ค. 2563
10มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง9 ต.ค. 2563

1