ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
2,352
เดือนที่แล้ว
2,655
ปีนี้
7,505
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
72,474
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเจตจำนงการป้องการการทุจริตของผู้บริหาร256528 เม.ย. 2565
2ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต28 เม.ย. 2565
3มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล15 ก.ค. 2564
4คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม9 ต.ค. 2563
5ประกาศแนวทางให้เทศบาลเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน9 ต.ค. 2563
6มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ9 ต.ค. 2563
7มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม9 ต.ค. 2563
8มาตรการป้องกันการรับสินบน9 ต.ค. 2563
9มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง9 ต.ค. 2563

1