ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
235
เดือนนี้
3,566
เดือนที่แล้ว
2,857
ปีนี้
15,465
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
80,434
ไอพี ของคุณ
44.211.84.185

1
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง หลักสูตร"การทำลูกประคบสมุนไพร" ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
26 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลศิลาแลง ภายใต้กิจกรรมที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลศิลาแลง ภายใต้กิจกรรมที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12 พฤษภาคม 2566

โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
03 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลศิลาแลงจัดกิจกรรมตามโครงการสรงน้ำพระธาตุ พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 17 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงจัดกิจกรรมตามโครงการสรงน้ำพระธาตุ พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ พระธาตุศิลาแลง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

18 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลศิลาแลง เข้าร่วมงานคาราวะพญาผานอง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
12 เมษายน 2566

เทศบาลตำลศิลาแลง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 5 เมษายน 2566 เทศบาลตำลศิลาแลงได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อนำไปจัดทำคู่มือแนวทางการสร้างกลไกการบริหารและ
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่จังหวัดน่าน

07 เมษายน 2566

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 3 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 โดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นายอาทิพงษ์ อ่อนบรรจง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนให้ความรู้ให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลศิลาแลง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลศิลาแลงต่อไป

04 เมษายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมานตรีตำบลศิลาแลง เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

28 มีนาคม 2566

งานป้องกันฯ รดน้ำสนามกีฬาอำเภอ จำนวน 2 เที่ยว (10,000ลิตร),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
10 มีนาคม 2566

คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกสหพล หาญยุทธ ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาล ได้ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้างลำเหมืองเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 66 คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกสหพล หาญยุทธ ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาล ได้ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้างลำเหมืองเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร ทั้ง 2 ช่วง และลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการของบ้านเฮี้ย หมู่ที่ 1

20 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายสหพล หาญยุทธ ประธานคณะกรรมการฯพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลได้เปิดประชุมพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566 เพื่อนำโครงการ/กิจกรรมเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป

09 กุมภาพันธ์ 2566

งานป้องกันฯ ดำเนินการล้าง รพ.ปัว ศูนย์บ้านเฮี้ย และบ้านตีนตก,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
06 กุมภาพันธ์ 2566

งานป้องกันฯดับไฟบ่อขยะบ้านดอนไชย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
23 มกราคม 2566

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย น.ส. กัญญา หาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาและผู้ปกครองเด็กในครั้งนี้

16 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลศิลาแลง เปิดศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย อย่างเป็นทางการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เมื่อเวลา 09.19 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลศิลาแลง อย่างเป็นทางการเพื่อบริการประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯและพนักงานกู้ชีพ กู้ภัยฯร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

16 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (138 รายการ)