ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
195
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,268
ปีนี้
33,401
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
62,692
ไอพี ของคุณ
3.236.121.117

1
ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการจัดการถังขยะเปียกในครัวเรือนและการบริหารจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสมเกียรติ สุขโข ปลัดอาวุโสอำเภอปัว นส.เพียงพิน ปันโย ท้องถิ่นอำเภอปัว นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง อสม.ตำบลศิลาแลง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการจัดการถังขยะเปียกในครัวเรือนและการบริหารจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่ตำบลศิลาแลง เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

01 ธันวาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจง ปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงานของ ศพด. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

01 ธันวาคม 2565

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงจัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
เน้นกิจกรรม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแยกขยะเปียกในชุมชน ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านฝาย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตำบลศิลาแลงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมกับมีผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลงและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศิลาแลงที่เกี่ยวข้อง

30 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 8 พ.ย.2565 นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง น.ส.วนัชพร อนุจร ผอ.กองการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

09 พฤศจิกายน 2565

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโครงการถนนเมืองน่านสะอาดโดยพลังอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นางสาวกัญญา หาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลงพร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลและประชาชนจิตอาสาตำบลศิลาแลง จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโครงการถนนเมืองน่านสะอาดโดยพลังอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สถานที่ ณ ถนนสายบ้านดอนไชย และวัดบ้านดอนไชย เพื่อให้ถนนสายต่างๆในเขตตำบลศิลาแลงสะอาดและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดร่วมกันในชุมชน

21 ตุลาคม 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางสมอง(ExecutiveFunction)ของเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

นที่ 26 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางสมอง(ExecutiveFunction)ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนางสาวกัญญา หาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วยนายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นางสาววนัชพร อนุจร ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางภัณฑิลา ธินันท์ นักวิชาการชำนาญการ และคณะครู เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

30 สิงหาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงรณรงค์สวมหมวกกันน็อคเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงรณรงค์สวมหมวกกันน็อคเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา

18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงจัดกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

18 สิงหาคม 2565

เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและคณะครู ได้พาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นำโดยนางสาวกัญญา หาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและคณะครู ได้พาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) อ.ท่าวังผา จ. น่าน

18 สิงหาคม 2565

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการกลุ่มเปราะบาง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 ส.ค.2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงนำโดย ท่านนายกสหพล หาญยุทธ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการส่งมอบโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการกลุ่มเปราะบาง ราย นางนำ ช่างเหล็ก อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ 5 ตำบลศิลาแลง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเป็นค่าวัสดุ จำนวน 40,000 บาท และได้รับการสนับสนุนแรงงานจิตอาสาจากบ้านหัวน้ำในการดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการรายดังกล่าวนี

02 สิงหาคม 2565

ถวายเทียนวันพรรษา ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบล ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมถวายเทียนวันพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 4 วัด

12 กรกฎาคม 2565

ประเพณีเลี้ยงผีสบน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ดำเนินโครงการประเพณีเลี้ยงผีสบน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปและโรงเรียนในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกใน การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

23 มิถุนายน 2565

รณรงค์ลดขยะในพื้นที่ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับพนักงานรักษาความสะอาดประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องลดปริมาณขยะในสถานประกอบการร้านค้าในชุมชนและรณรงค์ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน

10 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (123 รายการ)