ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
236
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

1
คิวอาร์โค้ด แจ้งปัญหา เทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
01 ธันวาคม 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
01 ธันวาคม 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
01 ธันวาคม 2566

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลศิลาแลง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
25 ตุลาคม 2566

นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมทำบุญวันนวมินทรมหาราช,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
13 ตุลาคม 2566 นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมทำบุญวันนวมินทรมหาราช"
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน
16 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศิลาแลงในรอบสามเดือน (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
10 ตุลาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง สรรหาบุคคลจ้างเหมาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 กันยายน 2566

จดหมายข่าว เรื่อง โรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
15 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภทวิชาการที่ว่างในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
12 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภทวิชาการที่ว่างในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
12 กันยายน 2566

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันคลอดก่อนกำหนด สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
08 กันยายน 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
22 สิงหาคม 2566

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
22 สิงหาคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
22 สิงหาคม 2566

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
22 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (187 รายการ)