ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
876
เดือนที่แล้ว
1,382
ปีนี้
876
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
5,263
ไอพี ของคุณ
3.239.51.78วันที่ 28 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมโรคตำบลศิลาแลง ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ณ ห้องประชุม รพสต.ศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
29 ธันวาคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมโรคตำบลศิลาแลง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลศิลาแลง เพื่อให้คำแนะนำและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา2019(COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
29 ธันวาคม 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563  นายธนายุทธ ฑีฆาวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม  ชราชิต  ปลัดเทศบาล ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
25 ธันวาคม 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมจัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564 โดยนายนิพนธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง  ตำบลศิลาแลง  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
18 ธันวาคม 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลศิลาแลงและ รพสต.ศิลาแลง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนการปฏิบัติงาน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลศิลาแลง  ให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลศิลาแลง ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
04 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลงดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
26 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย นายผ่อง      ทีฆาวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง คณะเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วยผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง เดินทางศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ "บานชื่นวิทยาลัย" เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
26 พฤศจิกายน 2563

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เข้ามาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศิลาแลงและลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศิลาแลง

13 พฤศจิกายน 2563

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เทศบาลตำบลศิลาแลงลงพื้นที่ให้บริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้รับเงินในปีงบประมาน 2565 ณ บ้านเฮี้ย ม.1 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการรับลงทะเบียนแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่

03 พฤศจิกายน 2563

พิธีน้อมรำลึกวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอปัว

23 ตุลาคม 2563

โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร) ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ในโครงการประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร) ประจำปี 2563 ณ พระธาตุศิลาแลง

11 ตุลาคม 2563

โครงการ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
เทศบาลตำบลศิลาแลง องค์การบริหารส่วนตำบลสถานและองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร บูรณาการร่วมกันจัดฝึกอบรมโครงการ “ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
27 สิงหาคม 2563

ทำบุญตักบาตรตามโครงการอบรมคุณธรรม,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องวันพระ ตามโครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลง ทุกวันพระ ณ วัดดอนไชย ตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
26 สิงหาคม 2563

ร่วมบริจาคสิ่งของน้ำท่วมอำเภอเวียงสา,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ปลัดฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ได้ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำ ฯลฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเวียงสา
25 สิงหาคม 2563

มอบใบประกาศโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลาแลงรุ่นที่ 1,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

19 สิงหาคม 2020 เทศบาลตำบลศิลาแลง โดยท่านธนายุทธ ทีฆาวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง มอบใบประกาศจบหลักสูตรให้กับผู้สูงอายุในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลาแลงรุ่นที่ 1 ขอบพระคุณผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ประธานและสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์..
ชมภาพกิจกรรม

19 สิงหาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (33 รายการ)