ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,925
ปีนี้
16,764
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
46,055
ไอพี ของคุณ
44.192.94.86

1
ประเพณีเลี้ยงผีสบน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ดำเนินโครงการประเพณีเลี้ยงผีสบน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปและโรงเรียนในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกใน การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

23 มิถุนายน 2565

รณรงค์ลดขยะในพื้นที่ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับพนักงานรักษาความสะอาดประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องลดปริมาณขยะในสถานประกอบการร้านค้าในชุมชนและรณรงค์ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน

10 มิถุนายน 2565

ต้อนรับพนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมตอนรับพนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลงใหม่ นางนันทยา สิงห์คำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ในการเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลศิลาแลงเป็นวันแรก

 

09 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังศิลา,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังศิลา เช่น การทำสะพานข้ามลำเหมือง การตัดหญ้า การทาสีศาลาพักผ่อน การทาสีเส้นจราจรบริเวณทางแยก และการเก็บขยะ 

06 มิถุนายน 2565

มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ได้มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

10 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาทำฝายชลอน้ำเนื่องในวันฉัตรมงคล,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 4 พ.ค. 2565 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำฝายชลอน้ำเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ แหล่งท่องเที่ยววังศิลาทางผู้นำชุมชนประกอบ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการระดับอำเภอ/จังหวัดและประชาชนจิตอาสาในตำบล

05 พฤษภาคม 2565

รองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนเครือข่าย ตำบลขับขี่ปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
05 เมษายน 2565

สำรวจพื้นที่สภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ ลงสำรวจการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแลง เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลตำบลศิลาแลง เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไป

10 มีนาคม 2565

กิจกรรมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำกูนทั้งระบบสู่ความมั่นคงแบบมีส่วนร่วม (ทำฝายชะลอน้ำ),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงนำโดย นายสหพล หาญยุทธ นายยกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง คณะผู้บริหาร เข้าร่วมกับชมรมคนรักษ์ ดิน น้ำ ป่า น่าน ร่วมกับหมู่บ้านดอนไชย จะจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำกูนทั้งระบบสู่ความมั่นคงแบบมีส่วนร่วม (ทำฝายชะลอน้ำ) 

04 มีนาคม 2565

กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลงและคณะผู้บริหาร นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นายสมฤทธิ์ เนตรทิพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง นายเอนก อุ่มมี กำนันตำบลศิลาแลง ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ สถานที่คัดแยกและรวบรวมขยะบ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยนางมาลัย อุ่มมี ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวดอยได้บรรยายให้ความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวดอย เพื่อการบริหารขยะอย่างยั่งยืนในชุมชน

24 กุมภาพันธ์ 2565

ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 กุมภาพันธ์ 2565

ดับไฟบ่อขยะบ้านหัวน้ำ ต.ศิลาแลง ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2565

สำรวจพื้นที่วังศิลา,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง สำรวจพื้นที่วังศิลาเพื่อทำเเผนที่ในการท่องเที่ยว

28 มกราคม 2565

กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 2565 กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2565 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินรางวัลและของขวัญวันเด็กจาก นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลงพร้อมด้วยทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้มี รายนามแนบท้าย ในการนี้ เทศบาลตำบลศิลาแลงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

10 มกราคม 2565

กิจกรรม คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เทศบาลตำบลศิลาแลงนำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายประเสริฐ มูลคำ รองนายกเทศมนตรี นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นางชุติมา เมฆบังวัน หัวหน้าสำนักปลัด และงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม : คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน มอบที่คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 ชุด ให้กับหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลในชุมชน แก้ไขและลดปัญหาการกำจัดขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิล นำขยะไปสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการลดปัญหาขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลในชุมชนต่อไป

06 มกราคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (110 รายการ)