ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
593
เดือนที่แล้ว
1,561
ปีนี้
4,716
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
9,103
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

วันที่ 8 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับนายปรีชัย แก้วตา ปศุสัตว์อำเภอปัว ได้จัดประชุมทบทวนให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
08 เมษายน 2564

การประชุมเตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศิลาแลง ในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
22 มีนาคม 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูคา ณ แหล่งเรียนรู้ขยะชุมชนบ้านเฮี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชนร่วมกัน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
10 มีนาคม 2564

การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาเเลงเเละนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ระหว่างวันที่8-12 กุมภาพันธ์ 2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศิลาแลง ประชุมขั้นตอนการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก                             ทีมสอบสวนโรคของเทศบาลตำบลศิลาแลงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลงได้ออกดำเนินการสอบสวนโรค และดำเนินการ ควบคุม และป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง โดยให้สุขศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง และปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ของเล่นต่างๆเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 และเฝ้าระวังโรคต่ออีก 6 สัปดาห์,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 26 มกราคม 2564 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ การเตรียมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อม กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศิลาแลง เพื่อพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
27 มกราคม 2564

กิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อนและลดขยะในสำนักงาน เทศบาลตำบลศิลาแลงได้มีการรณรงค์ให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศิลาแลง ลดการนำวัสดุ สิ่งของ ที่ก่อให้เกิดขยะเข้ามาในสำนักงาน เช่น โฟม ถุงพลาสติก ฯลฯ และรณรงค์การใช้แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วน้ำพลาสติก เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน และเป็นองค์กรต้นแบบให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน ต่อไป,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
27 มกราคม 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมโรคตำบลศิลาแลง ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ณ ห้องประชุม รพสต.ศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
29 ธันวาคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมโรคตำบลศิลาแลง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลศิลาแลง เพื่อให้คำแนะนำและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา2019(COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
29 ธันวาคม 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายธนายุทธ ฑีฆาวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาล ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
25 ธันวาคม 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมจัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564 โดยนายนิพนธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
18 ธันวาคม 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลศิลาแลงและ รพสต.ศิลาแลง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนการปฏิบัติงาน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลศิลาแลง ให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลศิลาแลง ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
04 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลงดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
26 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย นายผ่อง   ทีฆาวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง คณะเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วยผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง เดินทางศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ "บานชื่นวิทยาลัย" เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
26 พฤศจิกายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)