ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
481
เดือนที่แล้ว
69
ปีนี้
1,288
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,288
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร) ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ในโครงการประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร) ประจำปี 2563 ณ พระธาตุศิลาแลง

11 ตุลาคม 2563

โครงการ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
เทศบาลตำบลศิลาแลง องค์การบริหารส่วนตำบลสถานและองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร บูรณาการร่วมกันจัดฝึกอบรมโครงการ “ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
27 สิงหาคม 2563

ทำบุญตักบาตรตามโครงการอบรมคุณธรรม,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องวันพระ ตามโครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลง ทุกวันพระ ณ วัดดอนไชย ตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
26 สิงหาคม 2563

ร่วมบริจาคสิ่งของน้ำท่วมอำเภอเวียงสา,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ปลัดฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ได้ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำ ฯลฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเวียงสา
25 สิงหาคม 2563

มอบใบประกาศโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลาแลงรุ่นที่ 1,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

19 สิงหาคม 2020 เทศบาลตำบลศิลาแลง โดยท่านธนายุทธ ทีฆาวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง มอบใบประกาศจบหลักสูตรให้กับผู้สูงอายุในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลาแลงรุ่นที่ 1 ขอบพระคุณผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ประธานและสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์..
ชมภาพกิจกรรม

19 สิงหาคม 2563

กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ได้จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธาน เปิดโครงการในการเปิดพิธีโครงการดังกล่าวนี้ ด้วยรัฐบาล ได้มีนโยบายให้บริการประชาชนในลักษณะหน่วยงานบริการเบ็ดเสร็จ เข้าไปบริการในพื้นที่หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของประชาชน โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ในแต่ละพื้นที่และพบปะประชาชน เพื่อรับรู้ รับทราบสภาพปัญหาความต้องการ ของพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถ่วงที ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงได้จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดอนำไชย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ. น่าน
19 สิงหาคม 2563

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน และกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน และกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 2 โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในการทำกิจกรรม
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาได้เรียนรู้ในกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ผู้นำชุมชน และประชาชนมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือชุมชน เพื่อให้พื้นที่ของตำบลศิลาแลงมีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด น่าอยู่ ปราศจากขยะตามนโยบายของจังหวัดในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 2 ณ ณ ฝายแก้ง ตำบลศิลาแลง และขอขอบคุณ ธกส.ปัว , นิ่มซี่เส็งลิซซิ่ง จำกัด ที่สนับสนุนน้ำดื่มในครั้งนี้
14 สิงหาคม 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
วันที่ 11 สค 63 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายธนายุทธ ทีฆาวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลงพร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลงได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง
11 สิงหาคม 2563

กิจกรรมวันเทศบาล,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

6 สิงหาคม 2020 

กิจกรรมการทำบุญตักบาตร การรับฟังพระเทศนาธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศิลาแลง วันที่ 24 เมษายน 2562

06 สิงหาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (9 รายการ)