ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
770
ปีนี้
1,577
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,577
ไอพี ของคุณ
18.234.97.53กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ได้จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธาน เปิดโครงการในการเปิดพิธีโครงการดังกล่าวนี้ ด้วยรัฐบาล ได้มีนโยบายให้บริการประชาชนในลักษณะหน่วยงานบริการเบ็ดเสร็จ เข้าไปบริการในพื้นที่หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของประชาชน โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ในแต่ละพื้นที่และพบปะประชาชน เพื่อรับรู้ รับทราบสภาพปัญหาความต้องการ ของพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถ่วงที ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงได้จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดอนำไชย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ. น่าน

 
19 สิงหาคม 2563