ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,889
เดือนที่แล้ว
2,814
ปีนี้
14,530
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
43,821
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110

1
มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ได้มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

10 พฤษภาคม 2565

ทำลายเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 28 มีค.65 ทีมทำลายเชื้อเทศบาลตำบลศิลาแลงทีม 4 พ่นทำลายเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

29 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
01 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 2565 กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2565 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินรางวัลและของขวัญวันเด็กจาก นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลงพร้อมด้วยทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้มี รายนามแนบท้าย ในการนี้ เทศบาลตำบลศิลาแลงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

10 มกราคม 2565

มูลนิธิจารุธัมโมสงเคราะห์ได้นำผ้าห่มและสิ่งของอุปโภค-บริโภค มาแจกเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 23 ธ.ค.2564 มูลนิธิจารุธัมโมสงเคราะห์ วัดสบกเขียว ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก พระครูวินัยธรชัยปรเมศร์(ทวนจารุธัมโม) fb.นักแจกทานตัวจริงได้นำผ้าห่มและสิ่งของอุปโภค-บริโภค มาแจกเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงโดยมี น.ส.กัญญา หาญยุทธ พร้อมกับนักวิชาการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

27 ธันวาคม 2564

ศพด.ทต.ศิลาแลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 7-10 กันยายน 2564 ศพด.ทต.ศิลาแลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี (ICT) เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นพื้นฐานในด้าน ICT และกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กปฐมวัยรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

22 กันยายน 2564

ศพด.ทต.ศิลาแลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2564 โดยจัดทำโครงงานการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง“ดินสอวิเศษ”,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 13 กันยายน 2564 ศพด.ทต.ศิลาแลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2564 โดยจัดทำโครงงานการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง“ดินสอวิเศษ” เพื่อช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนานักเรียนให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่คิดเป็น ทำเป็น และมีความสามารถในการแก้ปัญหา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

22 กันยายน 2564

คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ได้เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด.ทต.ศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ได้เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด.ทต.ศิลาแลง พร้อมให้คำแนะนำด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านปฐมวัยของ ศพด.ทต.ศิลาแลง เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย น.ส.กัญญา หาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง พร้อมด้วยนายสมฤทธิ์ เนตรทิพย์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย

26 สิงหาคม 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
16 สิงหาคม 2564

วันที่ 22ก.ค.64 ร้านศรีดาแฮนเมคร่วมกับบริษัทกุลถาวรจำกัด และ sea and Grass lnc ได้มอบตุ๊กตา ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ชุดกระโปรงเด็กผู้หญิงและขนมสำหรับแจกเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 22ก.ค.64 ร้านศรีดาแฮนเมคร่วมกับบริษัทกุลถาวรจำกัด และ sea and Grass lnc ได้มอบตุ๊กตา ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ชุดกระโปรงเด็กผู้หญิงและขนมสำหรับแจกเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ในการนี้ น.ส.กัญญา หาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง พร้อมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้รับมอบของดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

27 กรกฎาคม 2564

วันที่ 22 ก.ค. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 22 ก.ค. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและรำลึกถึงพระคุณของครู

27 กรกฎาคม 2564

วันที่ 23 ก.ค. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 23 ก.ค. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดดอนไชย วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา

27 กรกฎาคม 2564

ศพด.ทต.ศิลาแลง ได้ทำการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2563,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 11/6/2564 ศพด.ทต.ศิลาแลง ได้ทำการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 นำโดยนายประเสริฐ มูลคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายเอนก อุ่มมี กำนัน ตำบลศิลาแลงและคณะกรรมการประเมิน น.ส.วนัชพร อนุจร ผอ.กองการศึกษา นางภัณฑิลา ธินันท์ นักวิชาการศึกษาพร้อมด้วยคณะครูศพด.ทต.ศิลาแลงเข้าร่วมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ

14 มิถุนายน 2564

น.ส.วนัชพร อนุจร ผอ.กองการศึกษา นางภัณฑิลา ธินันท์ นักวิชาการศึกษาและคณะครู ศพด.เทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหากรณีตำบลป่ากลางพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
14 มิถุนายน 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (38 รายการ)