ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,722
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
18,369
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
22,756
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

ศพด.ทต.ศิลาแลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 7-10 กันยายน 2564 ศพด.ทต.ศิลาแลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี (ICT) เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นพื้นฐานในด้าน ICT และกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กปฐมวัยรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

22 กันยายน 2564

ศพด.ทต.ศิลาแลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2564 โดยจัดทำโครงงานการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง“ดินสอวิเศษ”,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 13 กันยายน 2564 ศพด.ทต.ศิลาแลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2564 โดยจัดทำโครงงานการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง“ดินสอวิเศษ” เพื่อช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนานักเรียนให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่คิดเป็น ทำเป็น และมีความสามารถในการแก้ปัญหา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

22 กันยายน 2564

คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ได้เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด.ทต.ศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ได้เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด.ทต.ศิลาแลง พร้อมให้คำแนะนำด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านปฐมวัยของ ศพด.ทต.ศิลาแลง เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย น.ส.กัญญา หาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง พร้อมด้วยนายสมฤทธิ์ เนตรทิพย์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ด้วย

26 สิงหาคม 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
16 สิงหาคม 2564

วันที่ 22ก.ค.64 ร้านศรีดาแฮนเมคร่วมกับบริษัทกุลถาวรจำกัด และ sea and Grass lnc ได้มอบตุ๊กตา ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ชุดกระโปรงเด็กผู้หญิงและขนมสำหรับแจกเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 22ก.ค.64 ร้านศรีดาแฮนเมคร่วมกับบริษัทกุลถาวรจำกัด และ sea and Grass lnc ได้มอบตุ๊กตา ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ชุดกระโปรงเด็กผู้หญิงและขนมสำหรับแจกเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ในการนี้ น.ส.กัญญา หาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง พร้อมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้รับมอบของดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

27 กรกฎาคม 2564

วันที่ 22 ก.ค. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 22 ก.ค. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและรำลึกถึงพระคุณของครู

27 กรกฎาคม 2564

วันที่ 23 ก.ค. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 23 ก.ค. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดดอนไชย วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา

27 กรกฎาคม 2564

ศพด.ทต.ศิลาแลง ได้ทำการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2563,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 11/6/2564 ศพด.ทต.ศิลาแลง ได้ทำการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 นำโดยนายประเสริฐ มูลคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายเอนก อุ่มมี กำนัน ตำบลศิลาแลงและคณะกรรมการประเมิน น.ส.วนัชพร อนุจร ผอ.กองการศึกษา นางภัณฑิลา ธินันท์ นักวิชาการศึกษาพร้อมด้วยคณะครูศพด.ทต.ศิลาแลงเข้าร่วมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ

14 มิถุนายน 2564

น.ส.วนัชพร อนุจร ผอ.กองการศึกษา นางภัณฑิลา ธินันท์ นักวิชาการศึกษาและคณะครู ศพด.เทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหากรณีตำบลป่ากลางพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
14 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ศพด.ทต.ศิลาแลง ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศพด. ในวันที่ 14 มิ.ย.2564 โดยได้เชิญ คุณวงค์เดือน เตชนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและการเตรียมความ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
08 มิถุนายน 2564

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการป้องกันเเละควบคุมโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 28/5/2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโลนา 19 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงโดยมี น.ส.วงค์เดือน เตชนันท์ นักวิชาการสาธารณสุข ทต. ศิลาแลง ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

31 พฤษภาคม 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง แจ้งเลื่อนเปิดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
31 พฤษภาคม 2564

 รับรายงานตัวนักเรียนเเละประชุมผู้ปกครองเด็ก ประจำปีการศึกษา 2564 เเละรับค่าอาหารกลางวันเด็ก,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
31 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 21 พ.ค. 2564 นายธณัชฐ์พรหม  ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง  น.ส.วนัชพร  อนุจร ผอ.กองการศึกษา และ น.ส.กัญจิรา  อินต๊ะกัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้านิเทศการปฏิบัติงานของคณะครู ศพด. พร้อมติดตามโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด. โดยการสนับสนุนง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
21 พฤษภาคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)