ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
593
เดือนที่แล้ว
1,561
ปีนี้
4,716
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
9,103
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เรื่อง ผลการนับคะเเนน2 เม.ย. 2564
2การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 4/256417 ก.พ. 2564
3ประกาศขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด15 ก.พ. 2564
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๑๕-๐๐๓ เส้นทางสายบ้านดอนไชย - บ้านผาเวียง บ้านดอนไชยตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ธ.ค. 2563
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๑๕-๐๐๕ เส้นทางสายบ้านตีนตก - ตำบลป่ากลาง บ้านตีนตกตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ธ.ค. 2563
6รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 ธ.ค. 2563
7ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 25634 ธ.ค. 2563
8บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ 256424 พ.ย. 2563
9เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี17 พ.ย. 2563
10รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปี ๒๕๖๓10 พ.ย. 2563
11รายงานการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 256320 ต.ค. 2563
12แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 12 ต.ค. 2563
13ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 9 ต.ค. 2563
14การบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 ก.ย. 2563

1