ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
46
เดือนที่แล้ว
1,925
ปีนี้
16,810
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
46,101
ไอพี ของคุณ
44.192.94.86

ลำดับรายการวันที่
1กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255819 ต.ค. 2563
2พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 253519 ต.ค. 2563
3พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 253519 ต.ค. 2563
4การขอใช้รถยนต์ราชการ7 ต.ค. 2563
5การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 7 ต.ค. 2563
6การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล7 ต.ค. 2563
7การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล7 ต.ค. 2563
8การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล7 ต.ค. 2563
9การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25617 ต.ค. 2563
10การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี7 ต.ค. 2563
11การอนุญาต และการกำกับดูแลการดำเนินกิจการตลาด7 ต.ค. 2563
12คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 ต.ค. 2563
13คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 ต.ค. 2563
14ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น7 ต.ค. 2563
15แนวทางการแต่งตั้งสายบริหาร7 ต.ค. 2563
16ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25587 ต.ค. 2563
17ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล7 ต.ค. 2563
18พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25617 ต.ค. 2563
19พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 7 ต.ค. 2563
20พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 25627 ต.ค. 2563

12  >> >|