ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,722
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
18,369
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
22,756
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสมรรถนะหลัก22 เม.ย. 2564
2หลักการและเหตุผลในการกำหนดสมรรถนะ22 เม.ย. 2564
3คู่มือการใช้งานระบบรายงานและติดตามระบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏฺิบัติงานการป้องกันการทุจริตของ อปท.19 เม.ย. 2564
4คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้านท้องถิ่น19 เม.ย. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ19 เม.ย. 2564
6คู่มือการเลื่อนระดับ19 เม.ย. 2564
7คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ไอทีเอ ประจำปี 6419 เม.ย. 2564
8คู่มือการประเมิน ITA 202117 ก.พ. 2564
9หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉ.1 14 ม.ค. 2564
10แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายทั่วไป สายวิชาการ สายบริหาร 14 ม.ค. 2564
11หลักเกณฑ์การกำหนดวันเวลาการปฏิบัติราชการ14 ม.ค. 2564
12ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉ.214 ม.ค. 2564
13ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเงินเดือน14 ม.ค. 2564
14ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ฉ.214 ม.ค. 2564
15ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับตำแหน่ง14 ม.ค. 2564
16ประกาศโครงสร้างเทศบาล14 ม.ค. 2564
17ประกาศโครงสร้างเทศบาลฉบับใหม่ ปี 6314 ม.ค. 2564
18ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินครู14 ม.ค. 2564
19ประกาศหลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและประเมินอย่างเข้มครู14 ม.ค. 2564

1