ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,722
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
18,369
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
22,756
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล15 ก.ค. 2564
2คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต27 เม.ย. 2564
3แนวทางในการกำหนดตั้วขี้้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 256427 เม.ย. 2564
4ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน27 เม.ย. 2564
5ช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน27 เม.ย. 2564
6มาตการการจัดซื้อจัดจ้าง27 เม.ย. 2564
7มาตการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ27 เม.ย. 2564
8มาตราการป้องกันและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน27 เม.ย. 2564
9มาตรการป้องกันการรับสินบน27 เม.ย. 2564
10เจตจำนงการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร27 เม.ย. 2564
11มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ27 เม.ย. 2564
12ประกาศมาตรการแนวทางให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส26 เม.ย. 2564
13มาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน19 เม.ย. 2564
14รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25638 เม.ย. 2564
15แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส9 ต.ค. 2563
16คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริหารรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์20 ธ.ค. 2561
17คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์31 ต.ค. 2560

1