ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,889
เดือนที่แล้ว
2,814
ปีนี้
14,530
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
43,821
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเจตจำนงการป้องการการทุจริตของผู้บริหาร256528 เม.ย. 2565
2ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต28 เม.ย. 2565
3มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล15 ก.ค. 2564
4คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม9 ต.ค. 2563
5ประกาศแนวทางให้เทศบาลเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน9 ต.ค. 2563
6มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ9 ต.ค. 2563
7มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม9 ต.ค. 2563
8มาตรการป้องกันการรับสินบน9 ต.ค. 2563
9มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง9 ต.ค. 2563

1