ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,722
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
18,369
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
22,756
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

ลำดับรายการวันที่
1รายชื่อผู้รับเบี้ยความพิการ กันยายน 256421 ก.ย. 2564
2เทศบาลตำบลศิลาแลงโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ที่ปรึกษานายก ปลัดเทศบาล หัวหน้า สป.และนักพัฒนาชุม ได้ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ/พิการ30 ส.ค. 2564
3ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศิลาแลง18 ส.ค. 2564
4รายชื่อผู้รับเบี้ยความพิการ สิงหาคม 256416 ส.ค. 2564
5ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection System - CPIS) 27 ก.ค. 2564
6รายชื่อผู้รับเบี้ยพิการ ก.ค. 6412 ก.ค. 2564
7โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 256428 มิ.ย. 2564
8รายชื่อผู้รับเบี้ยความพิการ มิ.ย.6423 มิ.ย. 2564
9รายชื่อผู้ถูกระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ มิ.ย. 6423 มิ.ย. 2564
10รายชื่อผูู้ถูกระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มิ.ย. 6423 มิ.ย. 2564
11รายชื่อผู้รับเบี้ยพิการ พ.ค.256411 พ.ค. 2564
12สถิติการให้บริการงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์3 พ.ค. 2564
13สถิติการให้บริการงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 25643 พ.ค. 2564
14รายชื่อผู้รับเบี้ยพิการ เม.ย.6419 เม.ย. 2564
15รายชื่อผู้พิการรับเงินเบี้ยพิการ มีนาคม 256416 มี.ค. 2564
16รายชื่อผู้พิการรับเงินเบี้ยพิการ ก.พ.6415 ก.พ. 2564
17รายชื่อผู้พิการถูกระงับจ่ายกรณีเสียชีวิต15 ก.พ. 2564
18รายชื่อสูงอายุที่ถูกระงับจ่ายกรณีเสียชีวิต15 ก.พ. 2564
19สถิติการให้บริการงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 256321 ม.ค. 2564
20แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์21 ม.ค. 2564

12  >> >|