ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
960
เดือนที่แล้ว
1,382
ปีนี้
960
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
5,347
ไอพี ของคุณ
18.207.108.182

นางชุติมา เมฆบังวัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวกัญจิรา อินต๊ะกัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางรุ่งรัศมี หาญยุทธ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายเอกชัย อุตรชน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววงค์เดือน เตชนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


จ่าเอกนาวิน อิ่มเอี่ยม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวปิยะฉัตร เจนวินิจฉัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางยุพิน หาญยุทธ
คนงานทั่วไป


นายเสกสรรค์ โนพวน
พนักงานขับรถยนต์