ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
593
เดือนที่แล้ว
1,561
ปีนี้
4,716
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
9,103
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

นางชุติมา เมฆบังวัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวกัญจิรา อินต๊ะกัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางรุ่งรัศมี หาญยุทธ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายเอกชัย อุตรชน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววงค์เดือน เตชนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


จ่าเอกนาวิน อิ่มเอี่ยม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวปิยะฉัตร เจนวินิจฉัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางยุพิน หาญยุทธ
คนงานทั่วไป


นายเสกสรรค์ โนพวน
พนักงานขับรถยนต์