ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,889
เดือนที่แล้ว
2,814
ปีนี้
14,530
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
43,821
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110

1
ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง และผู้นำท้องที่ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนชุมชนศิลาแลง เพื่อให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางภายในสถานศึกษา ลดปัญหาขยะในชุมชน

27 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
27 พฤษภาคม 2565

รายชื่อผู้รับเงินเบี้ยความพิการ มีนาคม 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
15 มีนาคม 2565

รายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีนาคม 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
15 มีนาคม 2565

สื่อแอนิเมชัน (Animation) ความรู้เรื่องภาษีป้ายของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th


ตอนที่1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
https://www.youtube.com/watch?v=5bGMqMEWTjA&t=1s

ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย
https://www.youtube.com/watch?v=WgK8MPLyjK4

ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
https://www.youtube.com/watch?v=sa5AF-HwCzA

ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
https://www.youtube.com/watch?v=ktTDSrmz5mA

10 มีนาคม 2565

สื่อแอนิเมชัน (Animation) ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th


ตัวอย่างการวินิจฉัยและตอบข้อหารือเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
https://www.youtube.com/watch?v=_T1BZMqg7B4

คณะกรรมการตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
https://www.youtube.com/watch?v=rdXvRh3CdLA

10 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
01 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
01 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อผู้รับเบี้ยความพิการ ก.พ.65,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก.พ.65,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอให้ปิดป้ายเเสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ และห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
28 มกราคม 2565

 ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาในตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามงานป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
25 มกราคม 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
25 มกราคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (145 รายการ)