ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,889
เดือนที่แล้ว
2,814
ปีนี้
14,530
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
43,821
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110

1
ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง และผู้นำท้องที่ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนชุมชนศิลาแลง เพื่อให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางภายในสถานศึกษา ลดปัญหาขยะในชุมชน

27 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
27 พฤษภาคม 2565

สำรวจพื้นที่สภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ ลงสำรวจการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแลง เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลตำบลศิลาแลง เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไป

10 มีนาคม 2565

กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลงและคณะผู้บริหาร นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นายสมฤทธิ์ เนตรทิพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง นายเอนก อุ่มมี กำนันตำบลศิลาแลง ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ สถานที่คัดแยกและรวบรวมขยะบ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยนางมาลัย อุ่มมี ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวดอยได้บรรยายให้ความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวดอย เพื่อการบริหารขยะอย่างยั่งยืนในชุมชน

24 กุมภาพันธ์ 2565

ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรม คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เทศบาลตำบลศิลาแลงนำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายประเสริฐ มูลคำ รองนายกเทศมนตรี นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นางชุติมา เมฆบังวัน หัวหน้าสำนักปลัด และงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม : คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน มอบที่คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 ชุด ให้กับหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลในชุมชน แก้ไขและลดปัญหาการกำจัดขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิล นำขยะไปสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการลดปัญหาขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลในชุมชนต่อไป

06 มกราคม 2565

สนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงและงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นางชุติมา เมฆบังวัน หัวหน้าสำนักปลัด ได้สนับสนับมอบชุดตรวจ Antigen test kit จำนวน 50 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง เพื่อนำไปใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลศิลาแลงต่อไป

04 ตุลาคม 2564

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศิลาแลง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
01 ตุลาคม 2564

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 กันยายน 2564

โครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง เปิดโครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก รุ่นที่ 1 บ้านหัวดอยและบ้านเฮี้ย โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง เพื่อปลูกจิตสำนึกและมุ่งเน้นให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะพลาสติกในชุมชน เพื่อนำขยะที่ได้ไปบริหารจัดการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ เช่น การนำขยะไปรีไซเคิลประดิษฐ์เป็นสิ่งของนำกลับมาใช้ใหม่ การนำขยะที่แยกไปอัดเป็นขยะก้อนเพื่อนำไปขายเพิ่มมูลค่าให้ขยะต่อไป

07 กันยายน 2564

กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลศิลาแลง ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยยืนยันเคสไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศิลาแลง และสำรวจพื้นที่เพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคต่อไป

07 กันยายน 2564

ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
07 กันยายน 2564

การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
06 กันยายน 2564

ขยะพลาสติกในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงประสานงานกับบริษัทกรีนไลท์เพื่อรับซื้อขยะพลาสติกอัดก้อนจากชุมชนตำบลศิลาแลง จากการนำขยะพลาสติกมาคัดแยกและนำมาอัดก้อนเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะ และมีการรณรงค์การคัดแยกขยะพลาสติกในครัวเรือน และนำขยะมารีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในชุมชนตำบลศิลาแลง

25 สิงหาคม 2564

การบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปัว เทศบาลตำบลศิลาแลง ได้ดำเนินการกิจกรรมการเก็บรวบรวมขยะอันตราย และได้ดำเนินการเก็บขนจัดส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สวนสาธารณะ รศ. 200 ปี วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เพื่อนำไปกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน

19 สิงหาคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (39 รายการ)