ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
83
เดือนที่แล้ว
2,865
ปีนี้
22,189
ปีที่แล้ว
4,387
ทั้งหมด
26,576
ไอพี ของคุณ
52.23.219.12

1
สนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงและงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นางชุติมา เมฆบังวัน หัวหน้าสำนักปลัด ได้สนับสนับมอบชุดตรวจ Antigen test kit จำนวน 50 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง เพื่อนำไปใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลศิลาแลงต่อไป

04 ตุลาคม 2564

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศิลาแลง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
01 ตุลาคม 2564

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 กันยายน 2564

โครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง เปิดโครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก รุ่นที่ 1 บ้านหัวดอยและบ้านเฮี้ย โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง เพื่อปลูกจิตสำนึกและมุ่งเน้นให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะพลาสติกในชุมชน เพื่อนำขยะที่ได้ไปบริหารจัดการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ เช่น การนำขยะไปรีไซเคิลประดิษฐ์เป็นสิ่งของนำกลับมาใช้ใหม่ การนำขยะที่แยกไปอัดเป็นขยะก้อนเพื่อนำไปขายเพิ่มมูลค่าให้ขยะต่อไป

07 กันยายน 2564

กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลศิลาแลง ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยยืนยันเคสไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศิลาแลง และสำรวจพื้นที่เพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคต่อไป

07 กันยายน 2564

ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
07 กันยายน 2564

การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
06 กันยายน 2564

ขยะพลาสติกในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงประสานงานกับบริษัทกรีนไลท์เพื่อรับซื้อขยะพลาสติกอัดก้อนจากชุมชนตำบลศิลาแลง จากการนำขยะพลาสติกมาคัดแยกและนำมาอัดก้อนเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะ และมีการรณรงค์การคัดแยกขยะพลาสติกในครัวเรือน และนำขยะมารีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในชุมชนตำบลศิลาแลง

25 สิงหาคม 2564

การบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปัว เทศบาลตำบลศิลาแลง ได้ดำเนินการกิจกรรมการเก็บรวบรวมขยะอันตราย และได้ดำเนินการเก็บขนจัดส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สวนสาธารณะ รศ. 200 ปี วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เพื่อนำไปกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน

19 สิงหาคม 2564

รายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(กักตัว14วัน)ครั้งที่1 ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
17 สิงหาคม 2564

เรื่อง สถานที่กักกัน Local Quarantine (LQ) ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดตั้งสถานที่กักกัน Local Quarantine (LQ) ระดับตำบล โดยใช้สถานที่พระธาตุศิลาแลง บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 เป็นสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลศิลาแลงต่อไป

09 สิงหาคม 2564

(เล่ม) คู่มือการปฏิบัติงานฯ 12 มิถุนายน 2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 กรกฎาคม 2564

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่จำหน่ายอาหาร แบบ สอ.1,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
16 กรกฎาคม 2564

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.3,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
16 กรกฎาคม 2564

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.5,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
16 กรกฎาคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (33 รายการ)