ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาฯ รายไตรมาส

1.สรุปประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงประมาณ 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
2.สรุปประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงประมาณ 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
3.สรุปประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงประมาณ 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
4.
5.