ร่วมบริจาคสิ่งของน้ำท่วมอำเภอเวียงสา

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ปลัดฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ได้ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำฯลฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเวียงสา

ชมภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=101338484789622&set=a.171950211061782