รายงานบันทึกประจำเดือน งานบุคคล

1.ประจำเดือน ตุลคม 2562

2.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

3.ประจำเดือน ธันวาคม 2562

4.ประจำเดือน มกราคม 2563