สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562     เอกสารดาวน์โหลด

2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  เอกสารดาวน์โหลด

3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562  เอกสารดาวน์โหลด

4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

5.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2563 ดาวน์โหลดเอกสาร